Regulamin organizacji wydarzenia - coworkingrzeszow.pl

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy organizacji wydarzeń na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów.
 2. Regulamin obowiązuje Użytkownika organizującego wydarzenie oraz osoby w nim uczestniczące i korzystające z oferowanych przez Wynajmującego usług na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie budynku: ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów oznacza akceptację i obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Adres serwisu: https://coworkingrzeszow.pl/
 5. Oprócz zasad niniejszego Regulaminu, należy przestrzegać także zasad obowiązujących w Regulamin najmu hot desk i biurka dedykowanego – coworkingrzeszow.pl
 1. Definicje
  • Regulamin – niniejszy regulamin organizacji wydarzenia – coworkingrzeszow.pl
  • Coworking – usługa najmu miejsca przeznaczonego do pracy.
  • Wynajmujący – Sintra Consulting Poland Sp. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie, ul Stroma 16.
  • Użytkownik – osoba wynajmująca Budynek w celu organizacji Wydarzenia.
  • Budynek – budynek mieszczący się przy ul Stroma 16, 35-304 Rzeszów wraz z przynależną do niego działką.
  • Dni powszednie – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Wydarzenie – spotkania branżowego, konferencje, eventy lub inne spotkanie na tle biznesowym lub integracyjnym organizowane przez Użytkownika na terenie Budynku.
  • Uczestnicy – osoby zaproszone przez Użytkownika do udziału w Wydarzeniu.
 2. Zasady ogólne
  1. W przypadku organizacji wydarzeń godziny otwarcia Budynku oraz jego dostępność należy ustalić z Wynajmującym.
  2. Budynek z przeznaczeniem na organizację wydarzenia zostaje udostępniony Użytkownikowi po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym terminu i rodzaju Wydarzenia.
  3. Użytkownik ma możliwość organizacji wydarzeń do 30 osób. Wydarzenia powyżej 30 osób należy indywidualnie ustalać z Wynajmującycm.
  4. Organizacja wydarzenia możliwa jest na podstawie zaakceptowanego przez Wynajmującego zamówienia określającego termin i rodzaj Wydarzenia oraz ilość zaproszonych osób a także cenę należną Wynajmującemu z tytułu udostępnienia Budynku.
  5. Wynajmując biuro z przeznaczeniem na organizację wydarzenia, Użytkownik ma dostęp do:
    • w pełni wyposażonej kuchni (piekarnik, chłodnia, zmywarka, ekspres do kawy, wyposażenie i przybory potrzebne do gotowania)
    • łazienka z prysznicem
    • dużego salonu
    • strefy rozrywki (PlayStation, mini-siłownia, TV, Internet, piłkarzyki, tenis stołowy)
    • przestronnego ogrodu z tarasem oraz grill
    • firmowej biblioteczki
    • sprzętu do prezentacji: (rzutnik, nagłośnienie)
 3. Prawa i obowiązki – organizacja wydarzeń
  1. Użytkownik oraz Uczestnicy wydarzenia podczas przebywania na terenie biura (budynek wraz z ogrodem) zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
  2. Użytkownik oraz Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do poszanowania mienia znajdującego się na terenie Budynku, jak również mienia osób przebywających na terenie Budynku.
  3. Użytkownik oraz Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do traktowania innych użytkowników Budynku z należytym szacunkiem oraz przestrzegania wszelkich zasad kultury osobistej. Zachowanie Użytkownika i Uczestników wydarzenia nie może zakłócać pobytu innych osób przebywających na terenie Budynku.
  4. Użytkownik oraz Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dbać o czystość przebywając na terenie Budynku.
  5. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z winy Użytkownika lub Uczestników
  6. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność jako organizator tego Wydarzenia, w szczególności za bezpieczeństwo Uczestników biorących udział w wydarzeniu.
  7. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie Wydarzenia nie dochodziło do naruszenia prawa a także, aby samo Wydarzenie nie miało charakteru działania sprzecznego z prawem.
  8. Użytkownik w trakcie organizowanego wydarzenia zobowiązany jest dbać o spokój i porządek. W przypadku wszelkich niedogodności lub naruszeń Regulaminu Wynajmujący może żądać przerwania wydarzenia i wyproszenia Uczestników.
  9. Użytkownik po zakończeniu wydarzenia zobowiązany jest doprowadzić wykorzytywaną część Budynku do stanu sprzed Wydarzenia. Za dodatkową opłatą i pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym, istnieje możliwość skorzystania z usługi sprzątającej.
  10. Użytkownik oraz Uczestnicy wydarzenia, którzy nie będą przestrzegać Regulaminu mogą zostać wyproszeni przez Wynajmującego z terenu Budynku.
  11. Wynajmujący może odmówić wpuszczenia na teren Budynkuwięcej niż 30 osób (chyba że większa ilość została wcześniej ustalone).
  12. Wynajmujący może utrwalać przebieg wydarzenia za pomocą kamer monitoringu, a tym samym ma możliwość uzyskania wizerunku i danych osób uczestniczących w Wydarzeniu, w celu rozpoznania ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy Użytkownik wyraża na to zgodę a dodatkowo zobowiązany jest uprzedzić o tym Uczestników.
  13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub zagubione w trakcie trwania wydarzenia rzeczy Użytkownika lub Uczestników wydarzenia.
 4. Postanowienia końcowe do regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od daty zamieszczenia go w serwisie internetowym coworkingrzeszow.pl (data).
  2. Regulamin może ulec zmianie, poprzez zamieszczenie w serwisie internetowym jego zmienionej wersji.
  3. Wszelkie zmiany i aktualizacje dotyczące Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanej wersji na stronach statycznych serwisu.
  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i jego treści można kierować do Wynajmującego mailowo lub telefonicznie.

   Telefon: +48 793 902 234

   Adres email: info@sintraconsulting.pl

  5.  Usługi opisane w Regulaminie podlegają prawu polskiemu.

Zorganizuj wydarzenie, spotkanie biznesowe lub after party
dla Twojej firmy w naszym biurze!

Sprawdź szczegóły organizacji wydarzenia.